Calon Hakim

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

Profil Calon Hakim

26 May

 cakim 7 Nama : EVA SYAHIDAH, S.H.
NIP : 199207282022032006
Jabatan : Calon Hakim
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

 

 cakim 1 Nama :  MUHAMMAD ENALDO HASBAJ, S.H.
NIP :  199305122022031005
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 6 Nama : MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN, S.H.
NIP : 199412182022031006
Jabatan : Calon Hakim
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)

 

 1 1 Nama :  NOVALINDA NADYA PUTRI, S.H.
NIP :  199711062022032016
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 9 Nama : CHRISTOPHER E. G. HUTAPEA, S.H.
NIP :  199711072022031005 
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 3 Nama :  HAMKA SESARIO PAMUNGKAS, S.H.
NIP :  199806202022031006
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 5 Nama :  AHMAD NURIL IHSAN, S.H.
NIP :  199806202022031007
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 2 Nama :  ROHMAT, S.H.
NIP :  199808172022031010
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)

 

 cakim 8 Nama :  FARRAH ERIFA RONI, S.H.
NIP :  199903122022032005
Jabatan :  Calon Hakim
Pangkat / Golongan :  Penata Muda (III/a)