Buku Register

Browser dianjurkan menggunakan Mozzila Firefox

Register Perkara

26 May

REGISTER PERKARA

Buku Register Induk Perkara yang memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi berfungsi sebagai bantu untuk mencatat perjalanan perkara guna mempermudah mengetahui data perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri

Buku Register Perkara terdiri dari:

1. REGISTER PERKARA PERDATA

NO

JENIS REGISTER KODE
1 Gugatan PN. Pdt.1.a
2 Permohonan PN. Pdt.1.b
3 Banding PN. Pdt.1.c
4 Kasasi PN. Pdt.1.d
5 Peninjauan Kembali PN. Pdt.1.e
6 Penyitaan PN. Pdt.1.f
7 Eksekusi PN. Pdt.1.g
8 Buku Register Biaya Eksekusi KI-A7
9 Buku Register Keuangan Induk Perkara KI-A8
10 Buku Register  Hak-hak Kepaniteraan KI-A9